Thông báo! Từ 01/04/2020 học sinh trường THCS Hành Tín Tây vào mục liên kết Web để học online. Nhà trường sẽ kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, kiểm tra ghi chép vở trong quá trình học online trên truyền hình khi HS trở lại trường.  Phó hiệu trưởng : Phạm Minh Tuấn